۸ بهم ۱۳۹۴

تعطیلی بانک مشترک «فیوچر» تحت فشار سیاسی/ موضوع را از مجاری حقوقی پیگیری می‌کنیم

مدیرعامل بانک ملی با اشاره به مکاتبات متعدد با بانک مرکزی بحرین برای اجازه ادامه فعالیت بانک مشترک فیوچر بحرین، گفت: متاسفانه بانک مرکزی بحرین به سمت تصفیه بانک گام برداشته که در این صورت، مساله را از طریق حقوقی پیگیری می‌کنیم.

۱۵ شهر ۱۳۹۴

مدیر عامل بانک ملی: ۴۰ درصد منابع بانکی قفل شده است

رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی با تاکید بر اینکه ۴۰ درصد نقدینگی بانک ها قفل شده و غیر قابل استفاده است، گفت: از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان سپرده نزد بانک ها فقط ۴۰۰ هزار میلیارد تومان را می توان در قالب تسهیلات پرداخت کرد.