۲ مهر ۱۳۹۵
مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت نفت خبر داد

جزئیات میادین نفتی اولویت‌دار برای واگذاری در قالب IPC

مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت گفت: ما ترجیح می‌دهیم لایه‌های بنگستانی، خامی و بعضی میادین دریایی را زودتر در قالب IPC واگذار کنیم و در واقع اولویت ما میادینی است که پیچیدگی بیشتری دارد و سرمایه بیشتری می‌طلبند.

۲۶ تیر ۱۳۹۵
مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران:

مذاکره با چینی ها در طرحهای آزادگان شمالی و یادآوران ادامه دارد

مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران گفت: مذاکره با چینی ها برای تعیین تکلیف فاز دوم توسعه میدانهای آزادگان شمالی و یادآوران ادامه دارد.

۱۱ آبا ۱۳۹۴

١۴,۵ درصد درآمدهای گازی به شرکت ملی نفت اختصاص می یابد

مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران گفت: از سال آینده، ١۴,۵ درصد درآمدهای گازی به شرکت ملی نفت ایران اختصاص می یابد.

۷ آبا ۱۳۹۴

اختلاف مدیران نفتی بر سر فاز ۱۱ پارس جنوبی

درحالی که مدیرعامل شرکت ملی نفت اخیراً اعلام کرده بود توسعه فاز ۱۱ میدان پارس جنوبی در قالب جدید قراردادهای نفتی واگذار نمی‌شود، مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی این شرکت خلاف این موضوع را مطرح کرده است.