۵ مهر ۱۳۹۴

اجرای موفق پروژه‌ «شبکه ملی اینترنت» دشوار ولی ممکن

اهمیت امنیت فضای مجازی و حفظ و حراست از اطلاعات ملی و شخصی هم‌وطنان، یکی از اهدافی است که باعث شده تا دولتمردان، پروژه شبکه ملی را کلید زده و تلاش نمایند که آن را در کوتاه‌ترین زمان ممکن عملیاتی کنند.

۲۶ شهر ۱۳۹۴

چالش های شبکه ملی اطلاعات

 به گزارش عیارآنلاین، طی هفته گذشته با تغییر و تحولات صورت گرفته در شورای‌عالی مجازی بار دیگر بحثهای مربوط به شبکه ملی اطلاعات و فشار بر دولت برای راهاندازی یا پیشبرد این شبکه شدت گرفته است. واقعیت این است که شبکه ملی اطلاعات که در دولت گذشته با اینترنت ملی پا به صحنه ارتباطات کشور […]