۲۶ مهر ۱۳۹۴

واریز ١٠٠ میلیارد ریال به خزانه دولت با خرده فروشی گازوییل در مرز پیشین

وجه واریزی به خزانه دولت از محل خرده فروشی نفت گاز در مرز پیشین منطقه چابهار به بیش از یکصد میلیارد ریال رسید.

۳۰ شهر ۱۳۹۴
با هدف صیانت از سرمایه های ملی

دومین بازارچه خرده فروشی گازوییل در مرز ایران و پاکستان آغاز به کار کرد

دومین بازارچه مرزی خرده فروشی گازوییل جنوب استان سیستان و بلوچستان،فعالیت خود را در نقطه صفر مرزی ایران و پاکستان آغاز کرد.