۸ فرو ۱۳۹۵

تکیه دولت بر جلب سرمایه خارجی اشتباه و مغایر با اقتصاد مقاومتی است

دکتر عبدالله صوفی گفت: تکیه دولت وی بر سیاست جلب و جذب سرمایه خارجی نه تنها با اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد، بلکه سیاستی است که از رشد توان فناوری جلوگیری می کند و باعث ورشکستگی بنگاه‌های ایرانی شده و فساد و رانت‌خواری را در کشور افزایش می‌دهد.

۲۸ بهم ۱۳۹۳

فراگیری فناوری در ایران: درس هائی از خاور دور

بی‌شک، طراحی سیاست صنعتی مشخص و دقیق برای ایران (به گونه‌ای که با شرایط ويژه فرهنگی-سیاسی ایران نيز هماهنگ باشد)، نيازمند تشکیل گروهی پژوهشی است تا سیاست‌های‌ صنعتی کره و نتایج حاصل از پیاده‌سازی آنها را مطالعه و با خود برنامه‌ریزان کره‌ای نيز رايزنی کند.

۷ دی ۱۳۹۳
به سردبیری دو استاد ایرانی

ویژه‌نامه «توسعه علم و فناوری در ایران» در یکی از مهمترین مجلات علمی بین‌المللی منتشر شد

ویژه نامه «توسعه علم و فناوری در ایران» به سردبیری معاون سیاستگذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و یک استاد ایرانی مقیم آمریکا در یکی از معتبرترین مجلات علمی بین المللی منتشر می‌شود.