۲ آذر ۱۳۹۳
مشاور معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور:

طرح «نکاشت» اطراف دریاچه ارومیه به «تغییر کاشت» تبدیل شد

مشاور معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با بیان اینکه طرح نکاشت در اطراف دریاچه ارومیه مطرح نیست، گفت: دولت برای احیای دریاچه در نظر دارد با تغییر الگوی کشت بخشی از آب مصرفی در کشاورزی را به دریاچه بازگرداند.

۳۰ شهر ۱۳۹۳
مشکلات کشاورزی ایران

قوانینی برای جلوگیری از تقسیم اراضی در برنامه ششم لحاظ شود

مشاور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری در شورای عالی کشاورزی کشور گفت: در برنامه ششم توسعه باید قوانینی برای جلوگیری از تقسیم اراضی کشاورزی لحاظ شود.

۳۰ شهر ۱۳۹۳
مشکلات کشاورزی ایران

۱۰ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی صرف آب و کشاورزی شود/ سدسازی غیراصولی به کشاورزی صدمه زده است

مشاور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری در شورای عالی کشاورزی گفت: سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر در ساماندهی آب بیشتر صرف سدسازی شده، در حالی که این سدها علیرغم منفعت، زیان‌هایی به بخش کشاورزی وارد کرده و کشاورزی دیم را به سمت آبی برده‌اند.