۶ اسف ۱۳۹۳
در همایش راهکار شکست تحریم بانکی مطرح شد:

رد پیشنهاد پیمان پولی روسیه، ترکیه و هند در داخل کشور

ترکیه تاکنون چهار بار اجرای پیمان پولی دوجانبه را به ایران پیشنهاد داده و روسیه هم همینطور و هند و پاکستان هم درخواست هایی را مطرح کرده اند اما مسئله این است که متاسفانه در داخل ایران جدیت زیادی برای اجرای این طرح نیست.

۲ بهم ۱۳۹۳
در نشست تخصصی کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران پیشنهاد شد:

فهرست ۱۶ گانه برای پیمان پولی دوجانبه

اهمیت تجارت فرامرزی، کشورهای مختلف در دنیا را به استفاده از ابزارهای متعددی برای پرداخت‌های خارجی خود واداشته است. از پیمان‌های پولی دوجانبه یا چندجانبه می‌توان به عنوان یکی از راهکارهای موثر برای تحقق این هدف یاد کرد.