۱۷ مرد ۱۳۹۴
مدیرکل تعیین تعرفه گمرک

جزئیات دور زدن قانون توسط برخی واردکنندگان / تعرفه‌هایی که به تولید کمک نمی‌کند

مدیرکل تعیین تعرفه گمرک جمهوری اسلامی جزئیات دور زدن قانون توسط برخی واردکنندگان لوازم خانگی را تشریح کرد و گفت: برخی تعرفه‌ها به تولید داخل کمک نمی‌کند.

۲۵ بهم ۱۳۹۳
مدیرکل تعیین تعرفه گمرک:

پیشنهاد تغییر ۲۵۷ تعرفه کالا برای سال ۹۴/ شروع کار سامانه ارزش گذاری کالا بر مبنای تعرفه

مدیرکل تعیین تعرفه گمرک ایران گفت: گمرک پیشنهاد تغییر ۲۵۷ تعرفه کالا برای سال آینده داده است.