۳۰ خرد ۱۳۹۵

۴۱میلیون ایرانی از خدمات بیمه تامین اجتماعی برخوردارند

معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی گفت: تامین اجتماعی بعنوان بزرگترین سازمان بیمه ای کشور ۴۱ میلیون نفر از جمعیت کشور را زیر پوشش خدمات خود دارد.

۱۹ بهم ۱۳۹۴

مبنای پرداخت بازنشستگی، میانگین پرداخت حق بیمه ۲سال آخر خدمت است

در پی طرح موضوع محاسبه مستمری بازنشستگی بر اساس ۵ سال آخر خدمت، معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: اساساً چنین موضوعی صحت ندارد.

۲۹ آذر ۱۳۹۴

مواد مرتبط با تأمین اجتماعی در برنامه ششم توسعه بررسی می شود

رئیس شورا و نماینده تام‌الاختیار سازمان تامین اجتماعی در نهادهای سیاستگذاری، تقنینی، تدوین و تصویب برنامه پنجساله ششم توسعه از بررسی مواد مرتبط با تأمین اجتماعی در برنامه ششم توسعه خبر داد.