۱۷ ارد ۱۳۹۵
با ٣٥ درصد افزایش

تولید میعانات گازی پالایشگاههای کشور به مرز ٣ میلیون مترمکعب رسید

تولید میعانات گازی پالایشگاههای کشور در فروردین ماه امسال با ٣۵ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن به مرز سه میلیون مترمکعب رسید.

۱۶ ارد ۱۳۹۵

ظرفیت تولید روزانه گاز کشور ٩٠ میلیون مترمکعب افزایش یافت

ظرفیت تولید گاز کشور پارسال نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن روزانه ٩٠ میلیون مترمکعب افزایش یافت.

۲۶ شهر ۱۳۹۴
در ٥ ماه نخست امسال و با ٥ درصد افزایش

تولید گاز کشور به مرز ٧٠ میلیارد مترمکعب رسید

تولید گاز کشور در پنج ماه نخست امسال در حالی به بیش از ۶٩,٩ میلیارد مترمکعب رسید که در مقایسه با تولید در مدت مشابه پارسال پنج درصد رشد نشان می دهد.

۸ مرد ۱۳۹۴

ظرفیت فرآورش پالایشگاههای گاز افزایش می یابد

شرکت ملی گاز ایران با هدف افزایش تولید و فرآورش گاز، طرحهای توسعه ای پالایشگاههای کشور را اجرا می کند.

۱۶ تیر ۱۳۹۴
با وجود انجام تعمیرات اساسی در سه ماه امسال

۴٣ میلیارد مترمکعب گاز در پالایشگاههای کشور فرآورش شد

شرکتهای پالایش گاز در سه ماه امسال با وجود انجام تعمیرات اساسی، ۴٣ میلیارد مترمکعب گاز را فرآورش کرده اند.

۸ ارد ۱۳۹۴
بر اساس گزارش «بی پی»

ایران سومین تولید کننده گاز جهان است

جمهوری اسلامی ایران بر اساس آخرین گزارش «بی پی» با تولید ١۶٧ میلیارد متر مکعب گاز در سال ٩٢، سومین تولید کننده گاز جهان است.

۱۳ دی ۱۳۹۳
با ١٢,٨ میلیارد مترمکعب افزایش انجام شد

فرآورش بیش از ١١٩ میلیارد مترمکعب گاز در ٩ ماه امسال

شرکت ملی گاز ایران در ٩ ماه امسال، ١١٩ میلیارد و ٤٦٤ میلیون مترمکعب گاز را فرآورش و به خطوط سراسری ارسال کرده است، که این مقدار نسبت به مدت مشابه پارسال، ١٢,٨ میلیارد مترمکعب افزایش یافته است.

۱۵ آذر ۱۳۹۳
با ١١ میلیارد متر مکعب افزایش انجام شد

فرآورش بیش از ١٠٣ میلیارد متر مکعب گاز در ٨ ماه نخست امسال

شرکت ملی گاز ایران در ٨ ماه نخست امسال ١٠٣ میلیارد و ٧٤٣ میلیون متر مکعب گاز را فرآورش و به خطوط سراسری ارسال کرده است، که این مقدار نسبت به مدت مشابه پارسال ١١ میلیارد متر مکعب رشد نشان می دهد.

۹ آذر ۱۳۹۳
کاهش محدودیت تحویل گاز به نیروگاهها و صنایع

٤٧ میلیون متر مکعب گاز در پالایشگاه فاز ١٢ فرآورش می شود

عملیات فرآورش ٤٧ میلیون متر مکعب گاز در واحدهای شیرین سازی پالایشگاه فاز ١٢ با دریافت گاز از ٤ ترین سکوی این فاز و ارسال گاز از فازهای ٦، ٧ و ٨ به این پالایشگاه در حال انجام است.

۲۸ آبا ۱۳۹۳

فرآورش بیش از ٨٩ میلیارد متر مکعب گاز در ٧ ماه نخست امسال

شرکت ملی گاز ایران در ٧ ماه نخست امسال ٨٩ میلیارد و ٣٧٣ میلیون متر مکعب گاز را فرآورش و به خطوط سراسری ارسال کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ٥ میلیارد متر مکعب افزایش داشته است.

۱۹ آبا ۱۳۹۳

مراحل واگذاری پروژه بیدبلند ٢ به هلدینگ خلیج فارس در دست اقدام است

مراحل واگذاری پروژه بیدبلند ٢ از شرکت سپهر انرژی به هلدینگ خلیج فارس با موافقت اصولی وزارت نفت در دست اقدام است.