۲۶ مرد ۱۳۹۵

نظام سلامت بدون پزشک خانواده شکست می‌خورد

کامیابی، رئیس انجمن پزشکان عمومی: تنها راه ارتقای نظام سلامت، اجرای برنامه پزشک خانواده و سطح‌بندی در کشور است. اگر نتوانیم سیاست‌های حوزه سلامت در کشور که همان اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام سطح‌بندی است را پیاده‌سازی کنیم، در آینده انحرافات بزرگی در حوزه سلامت کشور شاهد خواهیم بود.

۸ مرد ۱۳۹۴
رییس انجمن پزشکان عمومی ایران:

اعتبارات پزشک خانواده در جاهای دیگر هزینه می شود

رییس انجمن پزشکان عمومی ایران گفت: اعتبارات پزشک خانواده متاسفانه در حال حاضر در جاهای دیگر هزینه می شود.

۸ مرد ۱۳۹۴
رییس انجمن پزشکان عمومی ایران:

اعتبارات پزشک خانواده در جاهای دیگر هزینه می شود

رییس انجمن پزشکان عمومی ایران گفت: اعتبارات پزشک خانواده متاسفانه در حال حاضر در جاهای دیگر هزینه می شود.

۲۱ خرد ۱۳۹۴
رییس انجمن پزشکان عمومی ایران:

مهم‌ترین زیرساخت پزشک خانواده اراده‌ی وزارت بهداشت است

رییس انجمن پزشکان عمومی ایران با اعلام این‌که تعداد پزشکان عمومی برای اجرای برنامه‌ی پزشک خانواده کافی است، گفت: «مشکل فعلی در منابع انسانی برنامه‌ی پزشک خانواده کمبود نیرو نیست؛ نبود برنامه‌ای الهام‌بخش و مورد توافق کلیه‌ی ذی‌نفعان است. در واقع هم‌اکنون برای اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده دو فرصت اساسی وجود دارد: یکی جمعیت کافی پزشکان عمومی که منتظرند تا برنامه‌ی درازمدت وزارت بهداشت را برای توسعه‌ی پزشک خانواده مشاهده کنند و دوم اختصاص اعتبارات مالی کافی.»