۲۶ آذر ۱۳۹۴

ارز تابستان ۹۵ تک‌نرخی می‌شود؟

بابسته شدن پرونده احتمال ابعاد نظامی برنامه هسته ای ایران در شورای حکام آژانس انرژی اتمی، شمارش معکوس برای لغو تحریم ها آغاز شده است و بانک مرکزی از آغاز تدوین برنامه برای تک نرخی کردن ارز شش ماه پس از لغو تحریم‌ها خبر داده است.