۸ دی ۱۳۹۴

تفاهمنامه همکاری بین دانشگاه های کاشان و ایلینویز آمریکا منعقد شد

تفاهمنامه همکاری بین دانشگاه های کاشان و ایلینویز شیکاکو آمریکا روز دوشنبه با حضور اعضای هیات علمی دانشگاه کاشان و پروفسور محمد شاهیده پور از دانشگاه ایلینویز به امضاء رسید.

۲۴ ارد ۱۳۹۴
با امضای یک تفاهمنامه صورت می‌گیرد؛

همکاری صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و دانشگاه کاشان

تفاهم نامه همکاری صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و دانشگاه کاشان، در حضور محققان و اعضای هیات علمی این دانشگاه، به امضای روسای دو مجموعه علمی رسید.