۲۸ فرو ۱۳۹۵
مدیرنظارت برامور معدنی وزارت صنعت و معدن خبر داد:

تکمیل زنجیره فولاد، ژئوفیزیک و نظارت بر فعالیت های معدنی در دستور کار بخش معدن

مدیرکل نظارت بر امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت از تکمیل زنجیره فولاد در کشور خبر داد و گفت: کارهای مقدماتی این طرح انجام شده که باید در برنامه پنج ساله به سرانجام برسد.

۶ آذر ۱۳۹۴

دعوت سرمایه گذاران خارجی، از برنامه های پساتحریم بخش معدن است

مدیرکل نظارت و بهره برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: دعوت از سرمایه گذاران خارجی در بخش معدن از برنامه های اولویتدار این وزارتخانه در پساتحریم است.

۷ آبا ۱۳۹۳
با حکم نعمت زاده

مدیرکل دفتر بهره برداری معادن وزارت صنعت منصوب شد

با صدور احکامی جداگانه از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت، مدیرکل دفتر بهره برداری معادن و مدیرکل دفتر نظارت امور معدنی منصوب شدند.