۲۱ دی ۱۳۹۴

دو پیشنهاد برای بافت فرسوده در برنامه ششم

سازمان نوسازی شهر تهران با هدف سرعت بخشیدن به روند نوسازی بافت فرسوده پایتخت، دو پیشنهاد مهم در قالب یک برنامه شش‌بندی برای در نظرگرفتن در برنامه ششم توسعه کشور به وزارت راه و شهرسازی ارائه کرد. براساس این پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) با همکاری وزارت کشور مکلف می‌شود ظرف سال اول برنامه نسبت به تعیین سازوکارهای انتقال حق توسعه (TDR) با بهره‌گیری از ابزارهایی نظیر زمین‌های دولتی یا اراضی ذخیره احیا و بازآفرینی محدوده‌های محلات هدف در محدوده قانونی شهرها اقدام کند. انتقال حق توسعه به این معنی است که دولت از طریق سازوکارهایی همچون پرداخت یارانه، عدم نفع آن دسته از شهروندانی که هنگام تخریب و نوسازی ملک خود به دلیل واقع شدن در محدوده‌های خاص شهری از جمله حریم پادگان‌ها یا بافت تاریخی شهر امکان ساخت‌وساز همچون املاک مجاور خود را ندارند، جبران کند. به گفته مدیران سازمان نوسازی شهر تهران، وزارت راه و شهرسازی می‌تواند عدم النفع این دسته از شهروندان را از طریق واگذاری زمین معوض یا معافیت عوارض شهرداری جبران کند. علاوه بر این سازمان نوسازی شهر تهران در بند دیگری از پیشنهاد خود آورده است: به منظور پیشگیری و پیشنگری از رشد سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه‌ای، وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی مکلفند نسبت به تدوین طرح هادی(برنامه کنترل توسعه روستاها) برای روستاها و آبادی‌ها و شهرهای واقع در حریم شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر که در معرض پذیرش جمعیت و ساز و کار بازار زمین هستند، اقدام کنند.

۱۹ دی ۱۳۹۴

پیشنهادات شهرداری تهران در حوزه احیاء محدوده های فرسوده در برنامه پنج ساله توسعه کشور

سازمان نوسازی شهر تهران و دبیرخانه ستاد بازآفرینی شهر تهران پیشنهاداتی را در حوزه احیاء و بازآفرینی محدوده های فرسوده به منظور درج در برنامه پنج ساله ششم تدوین و به منظور بررسی های بیشتر به مسئولان استانداری تهران ارسال کرد.

۲۹ آذر ۱۳۹۴

نمایندگان مجلس بر عملکرد دستگاه‌های مربوطه در نوسازی بافت‌های فرسوده نظارت کنند

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در اولین گردهمایی نخبگان و فرهیختگان، تصریح کرد: تقاضای من از نمایندگان محترم مجلس این است که با قدرت نظارتی خود بر عملکرد ۳۲ دستگاه ذی مدخل در نوسازی نظارت نمایند و در آستانه تدوین برنامه بودجه سال ۹۵ و برنامه ششم توسعه نیز ردیف بودجه ای برای نوسازی بافت های فرسوده لحاظ نمایند.