۱۹ ارد ۱۳۹۷
رئیس شورای عالی نظام پرستاری:

دال‌وندی رئیس جدید سازمان نظام پرستاری شد

رئیس شورای عالی نظام پرستاری از برکناری دکتر آدابی ،رئیس سازمان نظام پرستاری و انتصاب آقای دال‌وندی به عنوان ریاست جدید این سازمان خبر داد.

۱ تیر ۱۳۹۶
رئیس شورای عالی سازمان نظام پرستاری:

از طریق تاسیس مراکز ارائه خدمات پرستاری در منزل خدمت موثر به مردم تداوم می‌یابد

زاهد:تاسیس مراکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاری در منزل به این معنی است که ارائه خدمات درمانی و مراقبتی توسط افرادی آگاه به علم مراقبت و با سلاح مهارت با توجه به نیاز و مطالبه مردم و حل مشکلات فردی و اجتماعی به آنان ارائه شود.

۸ آذر ۱۳۹۵
رئیس شورای عالی نظام پرستاری:

انتظار جامعه پرستاری ۹ ساله شد

ظاهرصفت، رئیس شورای عالی نظام پرستاری کشور: از وزارت رفاه خواستار مساعدت و حمایت در زمینه اعمال سیاست ها و برنامه ریزی های لازم برای اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری پس از گذشت ۹ سال از تصویب آن هستیم.

۲۴ مهر ۱۳۹۵

مطالبه ۱۰ ساله پرستاران از دولت و مجلس/ عدم اجرا یقانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری

زاهد صفت، رئیس شورای عالی نظام پرستاری: دغدغه ذهنی جامعه پرستاری کشور پس از حدود ۱۰ سال از عدم اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری مصوب سال ۸۶، دستیابی به احقاق حقوق عدالت محورانه و پایدار و تاثیر گذار در داشتن یک زندگی معمولی ا ست.

۳۱ شهر ۱۳۹۵

تاخیر ۶ تا ۹ ماهه در پرداخت مطالبات پرسنل بیمارستان ها

رئیس شورای عالی سازمان نظام پرستاری کشور، گفت: پرداخت مطالبات پرسنل بیمارستان ها به خصوص پرستاران، بین ۶ تا ۹ ماه به تاخیر افتاده است.

۲۱ شهر ۱۳۹۵

تحقق مطالبات پرستاری در تعامل با وزارت بهداشت

آدابی، رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور: وزارت بهداشت در سایه ایجاد وفاق و همدلی بین تمام نیروهای نظام سلامت به ویژه پرستاران می تواند به اهداف عالیه نظام سلامت دست یابد.