۱۶ شهر ۱۳۹۴
صندوق بین المللی پول هشدار داد

صعودی شدن دوباره تورم در ایران و بازگشت به جایگاه چهارم جهان

صندوق بین المللی پول با پیش بینی صعودی شدن نرخ تورم در ایران طی امسال و سال آینده اعلام کرد ایران در سال ۲۰۱۶ با تورم ۱۷ درصدی در جایگاه چهارم جهان از نظر تورم بالا قرار می گیرد.

۲۱ آبا ۱۳۹۳

ذخایر ارزی جهان رکورد زد

صندوق بین المللی پول اعلام کرد ذخایر ارزی کشورهای جهان در پایان نیمه نخست ۲۰۱۴ با رشد ۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل برای نخستین بار ۱۲ تریلیون دلار شد.