۲۹ مهر ۱۳۹۴

فعالیت ۱۸۶ شرکت در زمینه تحقیقات بذر غلات

کاراجرایی رتبه‌بندی شرکت های تولیدکننده بذر غلات با هدف افزایش کیفیت و کمیت تولید توسط موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال وزارت جهادکشاورزی آغاز شد.

۱۲ خرد ۱۳۹۴

پیش بینی تولید ۴۲۰ هزار تن بذر گندم در کشور

با اجرای برنامه مصوب کشت بذر گندم در پاییز ۹۳، پیش بینی می شود امسال نزدیک به ۴۲۰ هزار تن بذر گندم در کشور تولید شود.