۹ مهر ۱۳۹۵
سازمان امور اراضی اعلام کرد:

حدنگاری اراضی کشاورزی ۸۵۰۰ میلیارد ریال نیاز دارد

مدیرکل مهندسی و حدنگاری اراضی کشور گفت: اجرای طرح حدنگاری (کاداستر) در اراضی کشاورزی کشور نیازمند ۸۵۰۰ میلیارد ریال بوده که در حال حاضر اجرای این طرح با کمبود اعتبار مواجه است.

۶ بهم ۱۳۹۴

اجرای طرح کاداستر با برآورد اعتبار ۸ هزار میلیارد ریال در کشور

مدیرکل دفتر مهندسی و حدنگاری اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی کشور گفت: اجرای طرح کاداستر طی پنج سال با برآورد اعتبار ۸ هزار میلیارد ریال در کشور انجام خواهد شد.

۲۶ آذر ۱۳۹۴

اجرای طرح کاداستر در اراضی کشاورزی ۸۰۰ میلیارد تومان نیاز دارد

مدیرکل دفتر حدنگاری اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی کشور گفت: اجرای طرح کاداستر در کل اراضی کشاورزی کشور نیازمند ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار است و بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده تا پایان برنامه ششم این طرح به اتمام می‌رسد.

۲۵ آذر ۱۳۹۴

طرح کاداستر اراضی کشاورزی تا پایان برنامه ششم به اتمام می رسد

مدیر کل دفتر مهندسی و حدنگاری سازمان امور اراضی کشور گفت: اجرای طرح ( حدنگاری) کاداستر اراضی کشاورزی در سطح کشور نیازمند ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار است.