۲۷ آذر ۱۳۹۵
مدیرکل حدنگاری امور اراضی کشور:

طرح کاداستر اراضی کشاورزی برای صیانت از زمین به طور جدی اجرا می‌شود

مدیرکل مهندسی و حدنگاری سازمان امور اراضی کشور گفت: طرح کاداستر (حدنگاری) اراضی کشاورزی برای صیانت از زمین به عنوان امانت آیندگان، به صورت یک اولویت اجرا می شود.

۱۲ بهم ۱۳۹۴

اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی در سطح ۱۸ میلیون هکتار در برنامه ششم توسعه

به گزارش عیارآنلاین، منبع:

۴ آذر ۱۳۹۴

اجرای طرح حدنگار در ۱۸میلیون هکتار اراضی کشور نیازمند ۸ هزار میلیارد اعتبار

مدیرکل مهندسی و حدنگاری اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی گفت: در اجرای طرح حدنگار (کاداستر) در سطح ۱۸میلیون و ۴۱۸ هزار هکتار از اراضی کشور به هشت هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

۲۰ آبا ۱۳۹۴

نیاز ۸۰۰ میلیارد تومانی برای اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی کشور

مدیر کل کاداستر سازمان امور اراضی کشور از نیاز ۸۰۰ میلیارد تومانی برای اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی خبر داد.