۲۶ بهم ۱۳۹۵
صبحی قراملکی در گفت‎وگو با عیارآنلاین:

مجلس باید قانون تسهیل ازدواج جوانان را بازنویسی کند

مدیرکل دفتر برنامه ریزی ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان با اشاره به ناکارآمدی قانون تسهیل ازدواج جوانان، گفت: قوه مقننه باید اقدامات لازم برای بازنویسی این قانون را انجام دهد و دفتر برنامه ریزی ازدواج نیز در این راستا پیشنهاداتی دارد.