۱۰ آذر ۱۳۹۴
یک کارشناس انرژی مطرح کرد

اولویت‌بندی غلط طرح‌های نفتی تکرار اشتباه قراردادهای بیع متقابل

یک کارشناس انرژی با انتقاد از اولویت‌بندی غلط میدان‌های معرفی‌شده برای توسعه در قالب مدل جدید قراردادهای نفتی گفت: وزارت نفت نشان داد که دوباره قرار است اشتباه قراردادهای بیع متقابل را تکرار کند؛ اشتباهی که تنها ضرر آن دامنگیر کشور می‌شود.