۵ آبا ۱۳۹۳
معاون پژوهش مرکز همکاری‌های فناوری ریاست جمهوری-2

يك فرد زمانی کارآفرین می‌شود که بتواند بدون پول کار کند

آنچه من فهمیده‌ام مشکل اصلی همه منابع انسانی است. در كشور نه اینکه انسان دانش‌آموخته نداریم، بلكه انسانی که دانش‌آموختة مجرب شود، بینش‌های مدیریتی پیدا کند، از اشتباهات فاصله بگیرد و تصمیمات صحیح بگیرد، کم داریم. درواقع، خبرگان واقعی همین آدم‌ها هستند.

۲۳ مهر ۱۳۹۳

سیاست‌های کلی علم و فناوری عامل ایجاد نگرش عمومی و اتفاق نظر است

معاون پژوهش و توسعه‌ی مرکز همکاری‌های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری، سیاست‌های کلی علم و فناوری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری را نقشه راه سازمان های گوناگون عنوان و تصریح کرد: این سیاست‌های امیدوارکننده باید دغدغه همه مسئولان و متولیان باشد و مرکز همکاری‌های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری نیز مشمول همه بندهای آن می‌شود.