۲۷ مهر ۱۳۹۴

شرکت‌های دانش بنیان، علم را به زندگی و فرهنگ را به اقتصاد پیوند می‌زنند

رییس جمهوری در نخستین هم اندیشی فعالان اقتصاد دانش بنیان و نوآوری، «دانش» را پایه اصلی ثروت ، قدرت و امنیت ملی دانست و با اشاره به اهمیت گسترش شرکتهای دانش بنیان در کشور، تصریح کرد: شرکتهای دانش بنیان، علم را به زندگی و فرهنگ را به اقتصاد پیوند می‌زنند.