۹ مرداد ۱۳۹۶
عضو کمسیون اجتماعی مجلس:

افزایش طلاق عاطفی در جامعه نیازمند فرهنگسازی است تا بتوان این معضل را کنترل کرد

پورحسین: ازدواج نوعی تفاهم است و طلاق نوعی پیمان شکنی است؛ گاهی زوجین در کنار یکدیگر زندگی می کنند اما دلستگی روحی را با یکدیگر ندارند که این نوعی آسیب اجتماعی است. افزایش طلاق عاطفی در جامعه نیازمند فرهنگسازی است تا بتوان این معضل را کنترل کرد در غیر این صورت بنیاد خانواده ها تهدید می شود و جامعه با بحران جدی مواجه خواهد شد