۱۷ آبان ۱۳۹۵
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:

احداث صندوق موازی در لایحه اصلاح قانون کار با تجمیع بیمه ها منافات دارد

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از پیشنهاد احداث صندوق های موازی بیمه‌گر در لایحه اصلاح قانون کار، گفت: احداث صندوق‌های بیمه‌ای جدید منابع سازمان تامین اجتماعی را کاهش می‌دهد.