۲۸ دی ۱۳۹۴

تولیدمحوری مبنای برنامه ششم توسعه قرار گیرد

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی گفت: حمایت از تولید باید محور اصلی برنامه ششم توسعه بوده و در بودجه سال ۹۵ نیز اولویت محسوب شود.

۵ اسف ۱۳۹۳

طرح تحول سلامت به حمایت بیمه‌ای بیشتری نیاز دارد

میرگلوبیات گفت: ادامه طرح تحول سلامت نیازمند حمایت بیمه‌ای بیشتری است که بتواند در تحقق اهداف این طرح کمک کننده باشد.

۲ شهر ۱۳۹۳
عضو فراکسیون زنان مجلس:

معاونت امور زنان افزایش مرخصی زایمان را تا رسیدن به نتیجه پیگیری کند

عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی گفت: افزایش مرخصی زایمان یکی از خواسته‌های جدی جامعه زنان کشور است که معاونت امور زنان ریاست جمهوری باید تا رسیدن به نتیجه قطعی آن را پیگیری کند.