۵ آبا ۱۳۹۴
سخنگوی کارگروه سامانه نظارت و پایش هوشمند :

تغییر سهمیه سوخت خودروهای عمومی تا اطلاع ثانوی منتفی شد

سخنگوی کارگروه سامانه نظارت و پایش هوشمند با تأکید بر اینکه سهمیه پایه خودروهای عمومی تا اطلاع ثانوی تغییر نمی‌کند، گفت: هرگونه تغییر سهمیه سوخت باید توسط کارگروه اعمال شود و هیچ‌کدام از ارگان‌های ذی‌ربط نمی‌توانند در این زمینه رأساً اقدام کنند.

۲۶ شهر ۱۳۹۴
معاون برنامه‌ریزی سازمان راهداری خبر داد

تغییر سهمیه سوخت ناوگان عمومی جاده‌ای و شهری از اول مهرماه/ همه ناوگان سهمیه پایه دارند

معاون برنامه‌ریزی سازمان راهداری ضمن تشریح جزئیات تغییر عرضه سهمیه سوخت به ناوگان عمومی جاده‌ای و شهری براساس پیمایش اظهار داشت: همه ناوگان سهمیه پایه دارند و بقیه سهمیه‌ها براساس پیمایش خواهد بود.

۱ تیر ۱۳۹۴

سهمیه سوخت ناوگان عمومی جاد‌ه‌ای فعلاً تغییر نکرد/‌جدول سهمیه‌بندی جدید تدوین شد/ اجرای آزمایشی از فردا

سخنگوی کارگروه سامانه نظارت و پایش تردد ناوگان عمومی حمل و نقل جاده‌ای با بیان اینکه فعلاً سهمیه سوخت ناوگان عمومی جاده‌ای بدون تغییر نسبت به گذشته اختصاص می‌یابد، گفت: اجرای آزمایشی اختصاص سوخت بر اساس پیمایش، از اول تیرماه در جایگاه‌های سوخت آغاز می‌شود.

۶ خرد ۱۳۹۴

سهمیه گازوئیل ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای فعلا پابرجاست

سخنگوی کارگروه سامانه نظارت پایش هوشمند تردد ناوگان عمومی با بیان اینکه سهمیه گازوئیل ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای فعلا پابرجاست گفت: قیمت جدید با قیمت فوب خلیج فارس اختلاف معنی‌داری دارد بنابراین تا قیمت این حامل انرژی واقعی نشود منطق سهمیه همچنان پابرجاست.

۱۰ آذر ۱۳۹۳
معاون برنامه‌ریزی سازمان راهداری خبر داد

تحویل سوخت به ناوگان حمل‌ونقل عمومی براساس پیمایش انجام می‌شود

معاون برنامه‌ریزی سازمان راهداری از تفاهم با وزارت نفت برای تحویل سوخت به ناوگان حمل‌ونقل عمومی بر اساس پیمایش خبر داد و گفت: به زودی با فراخوانی که در این رابطه می‌دهیم این برنامه آغاز می‌شود.

۱۷ آبا ۱۳۹۳

تحلیل بانک جهانی از تاثیر توسعه حمل‌‌و‌نقل بر کاهش فقر/ افزایش دسترسی به بازارها و فرصت های شغلی

معاون برنامه‌ریزی سازمان راهداری با تأکید بر لزوم رفع موانع توسعه حمل و نقل، گسترش راه‌ها و توسعه ناوگان عمومی برای کاهش فقر اقشار آسیب‌پذیر، گفت: فقدان یا کمبود عوامل حمل و نقلی منجر به افزایش فقر می‌شود و بنابراین توسعه این عوامل می‌تواند نتایج منفی حاصل را معکوس کند.