۲۷ خرداد ۱۳۹۷
نماینده مردم سیرجان:

سرانه بیمه در کشور نسبت به هزینه‌های درمان بسیار کم است

حسن‌پور: سرانه بیمه در کشور نسبت به درآمد شخص قابل‌قبول بوده ولی نسبت به هزینه‌های درمان بسیار کم است. در این شرایط دولت مجبور می‌شود از محل‌های دیگری این نقص بودجه‌ای را پوشش دهد و در این بخش است که مجلس باید به‌طورجدی وارد عمل شود و کمبود سرانه و هزینه را پوشش دهد. اگر مجلس در این زمینه کوتاهی کند مردم با مشکل مواجه می‌شوند. در انگلیس ۹ درصد تولید ناخالص ملی و در آمریکا ۱۴ درصد تولید ناخالص ملی صرف درمان می‌شود این در حالی است که در کشور ما این رقم حدود ۶ درصد است که باید در این بخش بیشتر برای مردم هزینه کنیم.

۲۷ خرداد ۱۳۹۷
نماینده مردم سیرجان:

بیمه سلامت موظف است با برنامه‌ریزی هزینه‌ها را کنترل کند

حسن‌پور: قرار است دانشگاه‌ها طی همکاری با بیمه سلامت اقداماتی انجام دهند که از استفاده بیش‌ازحد و غیرضروری از منابع مالی و نیروی انسانی جلوگیری شود. منطق بیمه کنترل درآمد و هزینه است یعنی اینکه چه میزان سرانه از مردم برای بیمه دریافت شود و این عدد چگونه تنظیم شود که با هزینه همخوانی و برابری داشته باشد. سازمان بیمه سلامت موظف است با برنامه‌ریزی هزینه‌ها را کنترل کند، هزینه‌های غیرضروری درمان گاهی اوقات یک سیستم را فلج می‌کند و حتی بر تمام مسائل اقتصادی کشور تأثیر می‌گذارد.

۱۲ خرداد ۱۳۹۷
عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی در موافقت با شفافیت آرای نمایندگان

نمایندگان باید در معرض ارزیابی مردم قرار گیرند

حسن‌پور بیگلری درباره موضوع شفاف شدن آرای نمایندگان مجلس گفت: «با موضوع شفافیت موافق هستیم و به هر حال این خیلی مهم است که نمایندگانی که از مردم رای گرفته‌اند، عملکردشان هم در معرض ارزیابی مردم قرار بگیرد».