۹ مهر ۱۳۹۴
دیدگاه های قراردادی شمس اردکانی

بیع مقابل «جعلی» است!

به عقیده دکتر علی شمس اردکانی، باوجود برخی اصلاحات که در آنها صورت گرفته اما قراردادهای جدید هنوز از جذابیت لازم برای جذب سرمایه خارجی برخوردار نیست. وی بر این باور است که عدم توجه به تغییر ساختار بازار نفت و تبدیل آن به «بازار خریدار» از «بازار فروشنده» مهم‌ترین معضلی است که از دید مسئولان تدوین‌کننده قراردادها پنهان مانده است. به گفته وی ساختار کنونی بازار نفت ایجاب می‌کند ایران نرمش بیشتری از خود نشان دهد و از قراردادهای سخت و نامنعطف گذشته فاصله بگیرد تا بلکه بتواند در بازار جذب سرمایه با کشورهای همسایه رقابت کند.

۲ مهر ۱۳۹۴

سود قابل توجه سرمایه‌گذاری در صنعت برق ایران / سرمایه‌گذاران فرانسوی با حضور در ایران مالیات سنگین در فرانسه را نمی‌پردازند

سرمایه‌گذاران فرانسوی می‌توانند با پرداخت مالیات اندکی در ایران به سود قابل توجه دست یابند و مالیات‌های بسیار سنگین در فرانسه نپردازند.