۱۲ آبا ۱۳۹۴
شریعتی نیاسر خبر داد

احتمال حذف برخی رشته محل‌های غیرمجاز دانشگاه آزاد تا پایان آبان/ دانشجویان نگران ادامه تحصیل خود نباشند

معاون آموزشی وزیر علوم از احتمال حذف برخی رشته محل‌های غیرمجاز دانشگاه آزاد خبر داد و گفت: هماهنگ کردیم که دانشجویان محصل در این رشته‌ها به واحدها یا گروه‌های مورد تأیید وزارت علوم منتقل شوند.