۱۲ مهر ۱۳۹۵

معاون پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی از امضای حدود ۳۰ تفاهم‌نامه با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی مختلف خبر داد.

معاون پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی از امضای حدود ۳۰ تفاهم‌نامه با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی مختلف از جمله کشورهای اسپانیا، ایتالیا، فرانسه، تاجیکستان، پاکستان، افغانستان، ترکیه و ژاپن خبر داد.