۳۰ شهر ۱۳۹۳
در دیدار «حجتی» با «مصطفی یف» مطرح شد؛

ظرفیت ها و راهکارهای توسعه همکاری های اقتصادی و کشاورزی ایران و آذربایجان

وزیر جهادکشاورزی در دیدار وزیر اقتصاد و صنعت جمهوری آذربایجان بر اجرای موافقتنامه های دامپزشکی و توسعه همکاری در بخش شیلات تاکید کرد.

۲۸ شهر ۱۳۹۳
وزارت اقتصاد و صنایع آذربایجان خبر داد

مذاکرات ایران و آذربایجان برای استفاده مشترک از مخازن ذخیره گاز

وزارت اقتصاد و صنایع آذربایجان با اشاره به این که ایران و آذربایجان در حوزه انرژی همکاری می کنند از مذاکرات دو کشور در زمینه استفاده مشترک از مخازن ذخیره گاز خبر داد.