۱۲ مرد ۱۳۹۴
محمد صادقی تاکید کرد:

زنگ خطر شکست طرح تحول نظام سلامت با افزایش بدهی دولت به صندوق‌های بیمه‌گر

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از عدم پرداخت سهم دولت به صندوق های بیمه گر ، گفت: بدهی دولت به صندوق های بیمه گر اهداف طرح تحول سلامت را باخطر روبه رو می کند.

۱۲ مرد ۱۳۹۴
محمد صادقی تاکید کرد:

زنگ خطر شکست طرح تحول نظام سلامت با افزایش بدهی دولت به صندوق‌های بیمه‌گر

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از عدم پرداخت سهم دولت به صندوق های بیمه گر ، گفت: بدهی دولت به صندوق های بیمه گر اهداف طرح تحول سلامت را باخطر روبه رو می کند.

۲۴ مهر ۱۳۹۳
محمدصادقی تاکیدکرد:

افزایش بودجه سلامت در لایحه ۹۴ تضمین‌کننده تداوم طرح تحول سلامت

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه افزایش بودجه سلامت در سال ۹۴ تضمین‌کننده موفقیت طرح تحول سلامت است، گفت: توسعه خانه‌های بهداشت، توجه به مناطق محروم و تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری از اهدافی است که وزارت بهداشت برای اجرای آن در سال آتی نیازمند اعتبارات زیادی است.