۸ شهر ۱۳۹۴
رئیس مرکز تجاری ایران در اتحادیه اروپا

طرف‌های اروپایی برای سرمایه گذرای در ایران نیاز به تضمین دارند

رئیس مرکز تجاری ایران در اتحادیه اروپا گفت:تا پایان سال سرمایه گذران مختلف کشور‌های اروپایی از جمله مجارستان، ایتالیا، ،آلمان، یونان، اسپانیا، فرانسه، هلند، سوئد، نروژ و دانمارک که در مواردی با حضور مقامات اقتصادی همراه هستند به ایران می آیند.

۴ آبا ۱۳۹۳
مدیر عامل مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان پیشنهاد داد

تشکیل کارگروه همکار‌ی‌های صندوق ذخیره فرهنگیان با مجارستان

مدیر عامل مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان پیشنهاد کرد تا کارگروهی متشکل از مدیران و کارشناسان این مؤسسه و نمایندگان مجارستان برای تسریع و تسهیل روند همکاری در حوزه‌های مختلف ایجاد شود.