۸ آبا ۱۳۹۴

دانشگاه فرهنگیان کشور ۲۲۰ میلیارد تومان کسری بودجه دارد

رئیس پردیس دانشگاه فرهنگیان در خراسان رضوی گفت: دانشگاه فرهنگیان کشور ۲۲۰ میلیارد تومان کسری بودجه دارد که باید این معضل رفع شود.

۲۳ تیر ۱۳۹۴
گفت‌وگو با رییس دانشگاه فرهنگیان مشهد

افت و خیزهای نظام جدید تربیت معلم

معلم عنصر محوری نظام آموزش و پرورش است، اصولاً فرایند آموزش متکی بر سه عنصر معلم، دانش‌آموز و محتوای آموزشی است که سایر امور آموزشی گرد این سه بخش شکل می‌گیرد، در این میان چگونگی تبدیل دانشجویان متقاضی شغل تدریس به یک معلم جایگاه ویژه‌ای دارد.