۳۰ آذر ۱۳۹۵

حضور سرمایه گذاران نروژ، یونان و فرانسه در آبزی پروری کشور

قائم مقام سازمان شیلات ایران از حضور سرمایه گذارانی از نروژ، یونان و فرانسه در بخش آبزی پروری کشور خبر داد.

۱ بهم ۱۳۹۴

تولید آبزیان از ۹۵۰ هزار به ۱٫۵ میلیون تن و سرانه مصرف از ۹ به ۱۴ کیلوگرم برسد

مجری طرح پرورش ماهی در قفس کشور گفت: با توجه به شیوع بیماری لکه سفید میگو دراستانهای بوشهر و خوزستان پیش بینی می شود میزان تولید میگو از ۲۲ هزار تن سال گذشته به ۲۰ هزار تن برسد.

۳۰ دی ۱۳۹۴

تولید ۲۰۰ هزار تن ماهی درقفس از برنامه های شیلات ایران است

قائم مقام شیلات ایران گفت: ترویج صنعت پرورش ماهی درقفس از سیاست های شیلات ایران است و پیش بینی می شود تا پایان برنامه ششم توسعه ۲۰۰ هزار تن ماهی درقفس در کشور تولید شود.

۳۰ دی ۱۳۹۴

پیش بینی تولید ۴ هزار تن ماهی از طریق پرورش در قفس در تا پایان سال جاری

قائم مقام شیلات ایران و مجری طرح پرورش ماهی درقفس گفت: ترویج صنعت پرورش ماهی درقفس از سیاستهای مهم شیلات ایران است و برهمین اساس تا پایان برنامه ششم توسعه پیش بینی می شود ۲۰۰ هزار تن ماهی درقفس در کشور تولید شود.

۳۰ دی ۱۳۹۴

بیماری لکه سفید تولید میگوی پرورشی کشور را دوهزارتن کاهش داد

قائم مقام شیلات ایران گفت: با توجه به شیوع بیماری لکه سفید میگو دراستانهای بوشهر و خوزستان پیش بینی می شود میزان تولید از ۲۲ هزار تن سال گذشته به ۲۰ هزار تن کاهش یابد.

۲۳ مهر ۱۳۹۴

تولید ۳۰۰۰ تن آبزی به روش پرورش در قفس تا پایان سال/ پروژه بین ایران و فرانسه در حال پیشروی است

تا پایان برنامه ششم توسعه، پرورش آبزیان به روش در قفس، ۲۰۰ هزار تن پیش‌بینی شده است، در حالی که تا پایان سال جاری تولید رقم سه‌هزار تنی محقق می‌شود.

۱۵ مرد ۱۳۹۴

مقام سازمان شیلات ایران:امسال پنج هزار تن ماهی در قفس تولید می شود

قائم مقام رییس سازمان شیلات ایران و مجری طرح پرورش ماهی در قفس گفت:امسال پیش بینی می شود پنج هزار تن ماهی در قفس در کشور تولید شود.

۳۰ شهر ۱۳۹۳

مجری طرح پرورش ماهی در قفس منصوب شد

با حکم محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی سیف‌الله حقیقی به سمت مجری طرح پرورش ماهی در قفس منصوب شد.