۱۸ تیر ۱۳۹۶
نماینده مجلس:

قیمت فروش محصولات کشاورزان و قیمت مصرف کننده ۲۰۰ تا ۵۰۰ درصد اختلاف دارد

شهریاری: بین قیمت فروش محصول توسط کشاورز تا قیمت مصرف کننده ۲۰۰ تا ۵۰۰ درصد اختلاف وجود دارد. در این شرایط نه تولید کننده و نه مصرف کننده هیچ کدام راضی نیستند.

۱۷ ارد ۱۳۹۶

ساماندهی عرضه و تقاضای مسکن در اولویت دولت دوازدهم باشد

عضو کمیسیون عمران مجلس پیرامون اولویت‌های دولت دوازدهم در حوزه مسکن گفت: دولت آینده باید بخش عرضه و تقاضا را تقویت کند. و توانمندسازی جوانان را با حمایت از اشتغال، درآمد پایدار و پرداخت وام‌های بلندمدت با نرخ سود کم را در اولویت سیاست‌گذاری‌های خود قرار دهد.

۱۶ ارد ۱۳۹۶

مشکلات نگاه سرمایه گذاری به مسکن

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: ساخت وساز در کشور نسبت به سال‌های قبل شیوه کاهشی در پیش گرفته و نگاه سرمایه گذاری مشکلات زیادی را ایجاد کرده است.