۲۹ شهر ۱۳۹۴

مجلس با کلیات افزایش قیمت آب مشترکان پرمصرف موافق است

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: هم اکنون مجلس با کلیات افزایش قیمت آب برای مشترکان پرمصرف موافقت داشته و روال اجرایی آن در کمیسیون انرژی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

۲۹ شهر ۱۳۹۴

مجلس با کلیات افزایش قیمت آب مشترکان پرمصرف موافق است

به گزارش عیارآنلاین،سید هاشم بنی هاشمی اظهار داشت: حتی برخی از نمایندگان بر این باورند که افزایش قیمت آب در این زمینه کمک چندانی نمی‌کند و باید اشتراک این دسته به طور کل قطع شودزیرا برخی از مردم بر این باورند که با پرداخت آب بها می‌توانند بیش از حد مجاز مصرف داشته باشند. وی […]

۲۹ دی ۱۳۹۳
عضو کمیسیون انرژی مجلس:

آزادسازی بهای حامل های انرژی از راهبردهای مقابله با کاهش بهای نفت است

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: آزادسازی بهای حامل های انرژی از راهبردهای پیش رو در مقابله با کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی است.