۱۴ دی ۱۳۹۴

کشاورزی میتواند اهداف اقتصاد مقاومتی را محقق سازد/ شهرکهای گلخانه ای گسترش می یابند

مدیرعامل شرکت شهرک های کشاورزی گفت: ایجاد شرکت شهرک های کشاورزی به منظور ایجاد، توسعه، راهبری و زیرساخت های مجتمع ها و شهرک های کشاورزی است و در شرایط فعلی اولویت وزارت جهاد کشاورزی ایجاد شهرک های کشت های گلخانه ای به دلیل بحران کمبود آب است.

۱۳ شهر ۱۳۹۴

۲۰ شهرک کشاورزی در کشور راه اندازی خواهد شد

مدیرعامل شرکت شهرک های کشاورزی ایران گفت: پیش بینی می شود تا پایان سال جاری ۲۰ شهرک کشاورزی در سراسر کشور راه اندازی شود.