۸ آذر ۱۳۹۴
مشاور کمیته بازنگری قراردادهای نفتی:

مدت زمان قراردادهای IPC تا ٢۵ سال قابل افزایش است

مشاور کمیته بازنگری قراردادهای نفتی مدت زمان اجرای قراردادهای جدید را ٢٠ ساله اعلام کرد و افزود: این توسعه متناسب با IOR و EOR تا ٢۵ سال هم قابل افزایش خواهد بود.

۵ آذر ۱۳۹۴

بار مالی IPC بر عهده سرمایه گذاران خارجی است

هدف از مشارکت شرکتهای داخلی در قراردادهای جدید نفتی، مشارکت در عملیات و قراردادهای بهره ‌برداری مشترک است و تامین سرمایه به عهده شرکتهای خارجی است.

۱ آذر ۱۳۹۴
مشاور ارشد کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی

IPC ادامه همان بیع متقابل در نسل چهارم است/ تلاش برای پیاده سازی مدل پتروناس در ایران

مشاور ارشد حقوقی کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی با بیان اینکه تا کنون ۱۰۳ ویرایش برای IPC تهیه شده است و ضمایم آن هنوز آماده نیست، گفت: با IPC می‌خواهیم مدل پتروناس را در همکاری با شرکت‌های نفتی خارجی پیاده کنیم.