۱۰ شهر ۱۳۹۳
تلاش برای افزایش سهم سوخت رسانی به کشتیها

حجم بانکرینگ در سال نخست دولت یازدهم ٢٨ درصد رشد یافت

بانکرینگ (سوخت رسانی به کشتیها) نفت کوره در ساخت نخست دولت تدبیر و امید با ٢٨ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل، به بیش از ٣,٢ میلیارد لیتر رسید.

۸ شهر ۱۳۹۳

میزان مصرف فرآورده های نفتی در پنج ماه نخست ۹۳

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده نفتی ایران گفت: امسال تا پایان مردادماه، روزانه به طور میانگین ٦٩,٦ میلیون لیتر بنزین، ٤.٥ میلیون لیتر نفت سفید، ٩٧ میلیون لیتر نفت گاز، ٣١.٦ میلیون لیتر نفت کوره و ١١ میلیون لیتر گاز مایع ( ال پی جی) مصرف شده است.

۳۰ مرد ۱۳۹۳

اطلاع رسانی بموقع در حوزه پالایش و پخش ضروری است

بدلیل وظیفه حساس شرکت پالایش و پخش در تامین و توزیع فرآورده های نفتی، اطلاع رسانی مستمر و بموقع توسط روابط عمومی ها و رسانه ها ضروری است.

۲۸ مرد ۱۳۹۳

موجودی بنزین ١,٤ میلیارد لیتر افزایش یافت

افزایش ١,٤ میلیارد لیتری موجودی بنزین، کارنامه درخشان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در ٢٠ ماه گذشته است.