۱۷ مهر ۱۳۹۵

مدیر گروه انسانی آموزش و ترویج ستاد توسعه زیست فناوری: برنامه‌های اصولی در راستای توانمندسازی دانش زیست‌فناوری تدوین می شود

مدیر گروه انسانی آموزش و ترویج ستاد توسعه زیست فناوری با بیان اینکه در تهیه محتوای دانش زیست‌فناوری کمبودهایی احساس می‌شود، گفت: باید دانش‌زیست فناوری با تدوین برنامه‌های اصولی و ترویج آن در بین دانش‌آموزان و معلمان نهادینه شود.