۱۷ خرد ۱۳۹۵
معاون راه آهن شرکت ساخت توضیح داد

پنج اولویت ریلی کشور در چارچوب اقتصاد مقاومتی

تکمیل شبکه ریلی کشور در طول سال های گذشته به عنوان یکی از اصلی ترین اولویت های اقتصادی دولت مطرح بوده، که خوشبختانه با تایید ستاد اقتصاد مقاومتی، اصلی ترین طرح های باقی مانده در کریدورهای ریلی با سرعت بیشتری تکمیل خواهند شد.

۱۷ ارد ۱۳۹۵
معاون ساخت و توسعه را‌ه‌آهن خبر داد

جزئیات تکمیل کریدور ریلی شمال- جنوب/ تأمین مالی رشت-آستارا‌ از محل صندوق توسعه‌ و فاینانس

معاون ساخت و توسعه را‌ه‌آهن با بیان اینکه احداث خط‌‌آهن قزوین-رشت در کریدور ریلی شمال-جنوب مراحل نهایی خود را طی می‌کند، گفت: برای تکمیل ادامه مسیر تا آستارا مقرر شد منابع مالی از محل صندوق توسعه ملی و فاینانس تأمین شود.

۹ ارد ۱۳۹۵
معاون ساخت و توسعه راه‌آهن :

خط‌آهن ترانزیتی قزوین-رشت را امسال تحویل می‌دهیم‌/ اتصال پنج مرکز استان‌ به راه‌آهن سرا‌سری قطعی است

معاون ساخت و توسعه راه‌آهن با اشاره به اینکه اولویت اصلی این معاونت امسال تخصیص اعتبار به خط‌آهن قزوین-رشت است، گفت: در سال جاری راه‌آهن حد فاصل قزوین تا رشت در مسیر کریدوری ترانزیتی شمال-جنوب، ‌به بهره‌برداری می‌رسد.

۲۹ شهر ۱۳۹۴
معاون ساخت و توسعه راه‌‌آهن

مجوز شورای اقتصاد برای تأمین مالی راه‌آهن غرب صادر شد/‌‌ اتصال کرمانشاه به شبکه ریلی

معاون ساخت راه‌آهن با بیان اینکه مجوزهای تأمین مالی راه‌آهن غرب نظیر مصوبه شورای‌ اقتصاد، تضمین‌های ماده ۶۲ بازپرداخت اقساط فاینانس و مجوز ترک تشریفات دریافت شده است، گفت: در صورت تأمین منابع مالی، تا پایان سال ۹۵ کرمانشاه به شبکه ریلی کشور متصل می‌شود.

۲۳ شهر ۱۳۹۴
معاون ساخت و توسعه راه‌آهن

ابلاغیه وزارت راه به مشاوران پروژه‌‌ها مبنی بر الزام رعایت قوانین پدافند غیرعامل

معاون ساخت و توسعه راه‌آهن گفت: به همه مشاوران پروژه‌ها ‌ابلاغ شده است تا در طراحی و جانمایی مسیرها، ابنیه‌ها، پل‌ها، ایستگاه‌های بین راهی و حتی انتخاب مصالح در ساخت راه‌آهن و جاده، قوانین پدافند غیرعامل حتماً مدنظر قرار گیرد.