۱۹ آذر ۱۳۹۴

انتقال آب به دریاچه ارومیه همچنان ادامه دارد/ ۲۰۰ میلیون متر مکعب در دوماه پایانی سال انتقال می یابد

مدیرکل دفتر حوضه‌های آبریز دریای خزر و دریاچه ارومیه شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: با بارش‌های اخیر و رهاسازی ۶۰ میلیون مترمکعب آب از سد بوکان در آذرماه سال جاری تراز دریاچه رو به بهبود است.

۲۷ شهر ۱۳۹۴
مدیرکل دفتر مدیریت حوضه‌های آبریز دریای خزر و دریاچه ارومیه:

احیای دریاچه ارومیه هنوز به بسیج همگانی منتهی نشده است/لزوم اصلاح زنجیره تامین آب و سیستم های آبیاری

مدیرکل دفتر مدیریت بهم پیوسته حوضه‌های آبریز دریای خزر و دریاچه ارومیه گفت: اراده جدی برای مقابله با برداشت‌های غیرمجاز آب در حوضه دریاچه ارومیه وجود ندارد و این موضوع به یک بسیج همگانی و مشارکت مردمی منتهی نشده است.

۷ ارد ۱۳۹۴
مدیرکل دفتر مدیریت به‌هم پیوسته منابع آب حوضه‌های دریای خزر و دریاچه ارومیه:

نیمی از چاه‌های حوضه آبریز دریاچه ارومیه غیرمجازند

نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاه‌های مجاز در برنامه سال‌جاری است که پیش‌نیاز نصب کنتورهای هوشمند بر چاه‌ها، تعیین تکلیف چاه‌های غیرمجاز است و همین امر مهم‌ترین موضوع پیش‌روی ما است.