۱۵ شهر ۱۳۹۴
وزیر اطلاعات تاکید کرد:

امنیت حوزه سرمایه‌گذاری باید در پساتحریم بیشتر شود

وزیر اطلاعات، افزایش قدرت تصمیم‌گیری و انگیزه مدیران در پساتحریم را ضرورت دانست وگفت: باید در پسا تحریم امنیت به ویژه در حوزه سرمایه گذاری بیشتر حفظ شود.

۲ آذر ۱۳۹۳

وزارت اطلاعات زمینه سرمایه گذاری اقتصادی برای بخش خصوصی را فراهم می‌کند

وزیر اطلاعات گفت: وزارت اطلاعات زمینه هر گونه سرمایه گذاری اقتصادی را برای بخش خصوصی بر اساس قانون فراهم می‌کند تا امنیت پایدار در کشور حاصل شود.