۲۳ تیر ۱۳۹۵

کمبود تجهیزات پیشرفته درمان تومورهای عصبی در کشور

طباطبایی رئیس دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی: : کمبود تجهیزات به سرمایه‌گذاری‌های بالا نیاز دارد و آثار مشارکت دولت و بخش خصوصی هستیم. با توجه به ارتباطات خوبی که از طریق کنگره‌ها و برنامه‌های بین‌المللی در خارج از کشور داریم و متخصصان دوره‌های مداوم آموزشی را می‌گذرانند مشکلی از نظر علمی نداریم و تنها کمبود مربوط به تجهیزات و امکانات است.

۲۶ خرداد ۱۳۹۴
قائم مقام وزیر بهداشت:

در کمتر کشوری الزاماً مسئولان وزارت بهداشت، پزشک هستند

قائم مقام وزیر بهداشت گفت: در کمتر کشوری الزاماً همه مسئولان وزارت بهداشت، پزشک هستند.

۲۵ مهر ۱۳۹۳

راهکار برخورد با دریافت زیرمیزی در بیمارستانهای خصوصی

مشاور وزیر بهداشت، از الزام تمام مدیران عامل بیمارستانهای خصوصی به نصب دستورالعمل چگونگی پرداخت هزینه های درمانی بیماران در واحد ترخیص بیمارستانها خبر داد.