۱۳ ارد ۱۳۹۴
معاون وزیر جهاد کشاورزی :

قرارداد انتقال فناوری دانه های روغنی از فرانسه به ایران منعقد شد

معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی گفت: قرارداد انتقال فناوری دانه های روغنی از فرانسه به ایران منعقد شده که بر اساس آن کاشت ۲۵ هزار هکتار کلزا با عملکرد بیش از چهار تن در هر هکتار در سال ِآینده اجرایی می شود.

۱۰ مهر ۱۳۹۳
مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی

ظرف ۲۰ سال از واردکننده به صادرات سیب زمینی رسیدیم/ تامین بذر توسط کشاورزان

مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی گفت: چالش آب مملکت را به نقطه‌ای رسانده که اگر چاره‌اندیشی نشود فرصت بازیافت فرصت‌ها از دست می‌رود.