۴ خرد ۱۳۹۵

بودجه ای به نام پژوهش به کام دستگاه های اجرایی  ۱۵۰ شرکت در پارک فناوری پردیس حضور دارند!

مدیر مرکز رشد پارک فناوری پردیس به تشریح عملکرد این پارک پرداخت و گفت: بیش از ۱۵۰ شرکت در حوزه‌های مختلف در دو فاز پارک فناوری پردیس مستقر هستند؛ فاز اول ۲۰ هکتاری و فاز دوم ۱۸ هکتار می باشد و افق توسعه‌ای برای این پارک ۱۰۰۰ هکتار دیده شده است.

۱ شهر ۱۳۹۴
با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛

دومین گردهمایی برگزارکنندگان استارتاپ‌ویکندهای ایران برگزار شد

دومین گردهمایی برگزار کنندگان استارتاپ ویکندهای ایران، با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ۲۸ و ۲۹ مردادماه، در پارک فناوری پردیس معاونت علمی برگزار شد.

۱۵ تیر ۱۳۹۴
با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری صورت می گیرد؛

تجاری‌سازی ۲۷ شرکت نوپا در مرکز رشد فناوری نخبگان پارک فناوری پردیس

مدیر مرکز رشد فناوری نخبگان پارک فناوری پردیس معاونت علمی، از آغاز فعالیت ۲۷ شرکت انتخابی نوپا در این مرکز رشد خبر داد و اعلام کرد: با حمایت‌های مشاوره ای و امکانات این مرکز، این شرکت‌ها می‌توانند در عرصه تجاری‌سازی دستاوردهای خود موفق باشند.