۱۲ دی ۱۳۹۴

اسکله های بندر انزلی به ۲۴ پست می رسد

تا پایان برنامه ششم و بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته از سوی سازمان بنادر و دریانوردی تعداد اسکله های بندر انزلی به ۲۴ پست افزایش خواهد یافت.

۲۴ آذر ۱۳۹۴

سرمایه‌گذاری ۷۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی در بندرانزلی

پروژه های سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینه های ساخت سیلو و انبار مخازن روغن خوراکی به ارزش بیش از ٧٠ میلیارد تومان است که توسط بخش خصوصی در سال جاری در بندرانزلی سرمایه گذاری خواهد شد.